Energie Strategie

Laatste nieuws over de VES & RES

Regionale Energie Strategie, voortgang plannen. 
Corona zet de wereld op zijn kop en heeft veel invloed op allerlei ontwikkelingen en dat geldt ook voor het nationale energie beleid. Tijdens onze jaarvergadering van eind januari in de Wilpermolen was dit één van de onderwerpen en dit kan op langer termijn zeker veel impact hebben waar we allemaal mee te maken krijgen. Voordat corona het gesprek van de dag werd ging  de discussie over ons klimaat. Achter de schermen wordt hieraan druk gewerkt door onze nationale en regionale politiek. Nu lijkt het voor velen of de wereld tijdelijk geheel tot stilstand is gekomen. Maar sommige zaken gaan gewoon door. Zo ook de uitwerking van ons landelijk klimaat akkoord en de daarvoor benodigde plannen vanuit onze regio. 

Corona zet de wereld op zijn kop en heeft veel invloed op allerlei ontwikkelingen en dat geldt ook voor het nationale energie beleid. Tijdens onze jaarvergadering van eind januari in de Wilpermolen was dit één van de onderwerpen en dit kan op langer termijn zeker veel impact hebben waar we allemaal mee te maken krijgen. Voordat corona het gesprek van de dag werd ging  de discussie over ons klimaat. Achter de schermen wordt hieraan druk gewerkt door onze nationale en regionale politiek.
Nu lijkt het voor velen of de wereld tijdelijk geheel tot stilstand is gekomen. Maar sommige zaken gaan gewoon door. Zo ook de uitwerking van ons landelijk klimaat akkoord en de daarvoor benodigde plannen vanuit onze regio. 

Proces vanuit Klimaat akkoord naar RES en VES:  
Om alles weer even helder voor ogen te krijgen staat een korte belangrijke samenvatting van het proces tot nu toe op onze site.  PBO zal nauwlettend de ontwikkelingen van de plannen in de gaten houden.

OPROEP:  Wij als inwoners van de Posterenk kunnen ook onze bijdrage leveren, door bijvoorbeeld
massaal aanwezig zijn bij informatie avonden van de gemeente (digitaal of fysiek).
Op deze wijze kunnen wij laten zien dat wij als dorp actief betrokken zijn. Hopelijk wordt dit proces binnenkort weer onder normale omstandigheden voortgezet en kunnen wij als Posterenk met
positieve energie een bijdrage leveren. 

zie ook:  www.cleantechregio.nl en www.voorst.nl/ves

Voorster Energie Strategie

In de afgelopen periode zijn door Gemeente Voorst bewonersavonden georganiseerd voor de inpassing van zonneparken en/of windmolens in onze gemeente. We hebben het hier over de Vooster Energie Strategie (VES). Het gaat hierbij om ca. 100 ha zonnepanelen en 9 windmolens (anderhalf keer de hoogte van die in Deventer). In de discussie komen veel mogelijke varianten aan bod, maar het valt op dat “de A1-zone” telkens heel gemakkelijk genoemd wordt als “geschikte locatie”. Daarom is het van groot belang dat wij onze stem laten horen!

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio. Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Dit wordt door Posterenk Belang goed gevolgd en zo nodig ingesproken. Waar er ontwikkelingen zijn, informeren wij u.

Toerisme & Uit