Dorps Plan Posterenk

Lange Termijn DoPP

Het Bestuur PBO heeft eind 2019 het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een lange termijn Dorpsplan Posterenk 2020-2025 (DOPP). Dit is een interactief proces, waarbij in de Jaarvergadering in Januari 2020 Posterenkers zijn uitgenodigd een actieve rol te vervullen in het maken van dit Dorpsplan.

Naast een Missie en Visie zullen we daarin uitwerken wat voor de komende jaren de belangrijkste onderwerpen zijn of gaan worden waar wij ons als dorp voor willen inzetten. Bij dit alles willen wij ons voor een deel ook laten leiden door het Strategisch Plan vanuit de Gemeente Voorst ‘ Voorst onder de Loep’.

Dorps Plan Posterenk - DoPP

Wij zijn een team enthousiaste vrijwilligers met allemaal een andere achtergrond met 1 belangrijke overeenkomst; onze liefde voor dit dorp.

Wij willen door een meerjaren dorpsplan te ontwikkelen de leefbaarheid van ons dorp in meerdere opzichten vergroten. 

Meerjaren Dorpsplan Posterenk:
Een belangrijk middel voor PBO is de ontwikkeling van een Meerjaren Dorpsplan waarin Posterenkers zelf aangeven hoe Posterenk zich de komende 10 jaar zal kunnen ontwikkelen. Dorpsgenoten denken met elkaar na over de vraag hoe we ons dorp het beste en het liefste zouden willen ontwikkelen.   

Kijk in Posterenk