Dorps Plan Posterenk

Dorps Plan Posterenk - DoPP

Wij zijn een team enthousiaste vrijwilligers met allemaal een andere achtergrond met 1 belangrijke overeenkomst; onze liefde voor dit dorp.

Wij willen door een meerjaren dorpsplan te ontwikkelen de leefbaarheid van ons dorp in meerdere opzichten vergroten. 

Meerjaren Dorpsplan Posterenk:
Een belangrijk middel voor PBO is de ontwikkeling van een Meerjaren Dorpsplan waarin Posterenkers zelf aangeven hoe Posterenk zich de komende 10 jaar zal kunnen ontwikkelen. Dorpsgenoten denken met elkaar na over de vraag hoe we ons dorp het beste en het liefste zouden willen ontwikkelen.   

Kijk in Posterenk