Onze iconische Wilpermolen

De WilperMolen zoekt JOU! Ben ik een de molenaar voor ons?

Dit najaar gaat "HET DAK ERAF" bij de WilperMolen

Perspectiefvolle bijeenkomst vrijwilligers en molenaars Stichting Behoud Wilpermolen Posterenk;

Met een zucht van opluchting en in een fantastische sfeer vond op maandagavond 27 september na anderhalf jaar een eerste fysieke bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers en molenaars van de Stichting Behoud Wilpermolen.

De belangrijkste doelstelling van deze avond, zo legden Wim Hengeveld en Frans Pol uit aan de ruim 20 aanwezigen, was toch vooral de ontmoeting. Daarnaast de gelegenheid om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen die de Stichting de afgelopen tijd doormaakte en vooral welke toekomstplannen er zijn.

 

Voorbereidingen Restauratie:  

Een belangrijk onderwerp is de op stapel staande restauratie van de Wilpermolen. Bestuurslid Jeroen Bessels gaf een heldere uiteenzetting over de plannen daaromtrent. Er zijn drie grote klussen die de komende jaren moeten worden aangepakt nl. De stellingliggers waarvan een aantal vervangen moeten worden, een integrale schilderbeurt van de gehele molen en het vernieuwen van de rietenkap.  

 

Restauratie en financiën:

De nieuwe penningmeester André Bouwhuis had een concreet betoog over de totale kosten en de plannen die in wording zijn hoe deze kosten betaald kunnen worden vanuit de diverse geldbronnen zoals de reguliere subsidies vanuit Gemeente, Provincie en Rijk. Ook de mogelijkheden van Crowdfunding, Donateurs, Bedrijfssponsoring kregen de aandacht.

 

Dit najaar start ACTIE JAAR met als Thema : “HET DAK ERAF”

Het Bestuur van de Wilpermolen heeft een plan in voorbereiding om nog dit kalenderjaar naar buiten te treden met een speciaal Actieplan met als Thema “HET DAK ERAF”.

Voordat dit naar buiten gebracht wordt is het van belang dat alle vrijwilligers en molenaars dit plan omarmen, temeer omdat elke vrijwilliger en molenaar daarin een noodzakelijke rol heeft.  De plannen werden enthousiast ontvangen en er is dan ook groen licht om dit verder voor te bereiden zodat eind dit kalenderjaar via de diverse media dit alles naar buiten gebracht kan worden.   

 

Kennismaking molenaars en haar plannen:     

Deze avond bood de eerste mogelijkheid voor de drie nieuwe molenaars Ewoud van Arkel, Frank Jares en David van Peenen, om met alle vrijwilligers kennis te maken en bovenal om met elkaar te delen welke toekomstplannen de molenaars hebben. De Molenaars benadrukten het van belang te vinden om met elkaar nog meer te werken aan De Wilpermolen als ontmoetingsplek en middelpunt van en voor Posterenkers e.a. Deze oproep sloot naadloos aan bij de uitleg die Frans Pol en Wim Hengeveld gaven om de Molen als “Huiskamer voor Posterenk” te ontwikkelen, een initiatief waarover later meer informatie komt.

De molen draait waar mogelijk elke twee weken op zaterdag en daarbij zijn, naast de molenaars enkele vrijwilligers aanwezig om bezoekers te ontvangen en hen een kopje koffie plus wat lekkers aan te bieden.  Binnenkort wordt bekend gemaakt welke zaterdagen dit kalenderjaar de Molen geopend is.

De molenaars gaven ook een prachtig doorkijkje naar enkele vooral ook technische bijzonderheden van de Wilpermolen, gepresenteerd in prachtige detailfoto’s.  Zo is het sinds haar oprichting van de Wilpermolen in 1736 een traditie dat de molenaar haar naam achterlaat in een van de balken op de maalzolder. Zo zijn er meerdere kenmerkende en karaktervolle details te bezichtigen aan en in de molen met een prachtig verhaal. De molenaars gaan dit zeker nog verder uitwerken en zoals een van de vrijwilligers, Henk Albers, voorstelde zou dit in een prachtige digitale presentatie kunnen worden weergegeven voor elke bezoeker van de Wilpermolen.

Het was een enthousiasmerend verhaal van de molenaars waarin zij ook vooral Posterenkers e.a.  oproepen om zich samen met hen in te zetten voor dit alles. Je kunt je zelfs aanmelden om molenaar te worden en zij zullen je daarin begeleiden.

 

Organisatie Stichting Behoud Wilpermolen:

Wim Hengevelde gaf een tussenstand van de voorgestelde taak- en rolverdeling tussen alle vrijwilligers en daarin bleek dat er een grote bereidheid is bij hen om samen de schouders eronder te zetten.

 

Presentje voor elke vrijwilliger en molenaar plus feestelijke afsluiting:

 Bij de afsluiting van het eerste gedeelte van de bijeenkomst ontvingen alle vrijwilligers en molenaars een aardigheidje van het Bestuur als blijk van waardering. Daarna was er alle ruimte voor een informele en gezellige voorzetting waarbij ook een drankje en hapje werd geserveerd.

 

 

De molenaars Ewoud, Frank en David presenteren hun plannen. Op de voorste rij Jos Kablau, de molenaar die binnenkort afscheid neemt van De Wilpermolen.

Kijk in Posterenk WilperMolen

Over de Molen

Over de Molen

De ‘Wilpermolen’ is een ronde stellingkorenmolen voorzien van een met riet gedekte kap. De molen werd in 1736 gebouwd voor Willem Harmen baron van Broeckhuysen heer van De Lathmer. Boven de stelling bevindt zich een in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd alliantiewapen (Van Broeckhuysen-Van Lynden).

De molen is in 1766 na een brand hersteld en is gerestaureerd in 1975 en in 1991.

Op de site van de Wilpermolen vind je alle interessante info waaronder een e-book met alle historische info speciaal geschreven voor st Wilpermolen die je kunt downloaden

Kijk in Posterenk WilperMolen

Werkgroepen, samenwerking & Activiteiten

Vanuit de molen als standplaats zijn er diverse werkgroepen actief en worden er veel bijeenkomsten georganiseerd in deze unieke locatie

Werkgroepen, samenwerking & Activiteiten

Vanuit de molen als standplaats zijn er diverse werkgroepen actief en worden er veel bijeenkomsten georganiseerd in deze unieke locatie

Posterenkse Feesten

Jaarlijks organiseren vrijwilligers van de Wilpermolen een gezellig en interactief dorpsfeest. Elk jaar in mei is het tijd voor Posterenks Feest. Van alle windstreken komen mensen uit buurdorpen gezellig mee vieren.

"Posterenk, de groene parel op het kruispunt midden in de Gemeente Voorst"

Historie van de WilperMolen

Een veel gestelde vraag luidt: “Waarom de naam Wilpermolen”?
De geschiedenis van de Wilpermolen begint in Wilp in het jaar 1360. Daar stond op de hoek Molenallee en Rijksstraatweg de houten Standaardmolen met als naam “De Ploigh” en was van De Heren van Wilp. Deze molen brandde in 1720 tot de grond toe af. Willem Harmen Baron van Broeckhuizen, Heer tot de Lathmer, bouwde in 1736 in Posterenk zijn Wilpermolen. Het prachtige familiewapen zit boven de stelling gemetseld aan de Oost zijde. Ook bouwde  hij het Muldershuis en deze staat er ook nog steeds.

De Stichting Behoud Wilpermolen bestaat in 2020 35 jaar

In 1985 is de Stichting Behoud Wilpermolen opgericht en deze stichting kocht voor één gulden de Wilpermolen van de Gemeente Voorst, die de molen kocht van de Familie Willems.  Vele werkzaamheden zijn in de afgelopen jaren verricht en de Wilpermolen is geheel maalvaardig.  Naast het onderhoud van de Molen heeft de Stichting ook als doel om sociaal culturele activiteiten te organiseren waarmee zij de financiële middelen verkrijgt voor het onderhoud van de molen.

Wilpermolen had 31 Molenaars:

Door al die jaren heen had de Wilpermolen 31 Molenaars. Voor de meesten was dat hun ambacht en hadden zij een maalbedrijf. De Stichting Behoud Wilpermolen werkt nu met vrijwillig Molenaars die regelmatig de molen laten draaien.

Vele spreuken vanuit de Molenwereld

We kennen vele oud Hollandse spreuken of gezegdes die voortkomen uit de Molengeschiedenis:

  • Klap van de Molen of Wieken
  • Tegen Windmolens vechten (Don Quichot van La Mancha)
  • De Molen is door de Vang
  • Dat is Koren op zijn Molen
  • In de Tredmolen lopen
  • Zonder Wind kan de Molen niet draaien
  • Dat Hangt me als een Molensteen om de nek
  • Ambtelijke molens draaien langzaam
  • Draaien voor de Prins

.