Centraal in de gemeente Voorst ligt Posterenk, een gezellig dorp met een heerlijke landelijke sfeer. Aan de rand van het dorp ontwikkelen we De Hoge Enk, een prachtig nieuwbouwproject met in totaal 28 woningen. Het project heeft een breed aanbod aan woningen, van vrijstaande woningen tot twee-onder-een-kap- en rijwoningen. 

De naam van het project De Hoge Enk is ontleend aan de locatie, gelegen aan de Enkweg op een hooggelegen akker. De woningen liggen aan de rand van het dorp en hebben een prachtig weids uitzicht over de landelijke omgeving. Posterenk is een dorp met een prachtige ligging. Recreatieplas Bussloo is op steenworp afstand en voor boodschappen, onderwijs en andere voorzieningen kun je terecht in de nabijgelegen dorpen Twello of Wilp. Ook de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen liggen relatief dichtbij.

Kortom, een prachtige locatie om heerlijk landelijk en modern te wonen! 

 

Website woningbouw De Hoge Enk geopend
Vanaf vrijdag 15 oktober is deze speciale Website (www.dehogeenk.nl)  over het Project Woningbouw Posterenk geopend waarin uitleg wordt gegeven over de inhoud van het Plan.  Aan de hand van een heldere schets wordt informatie gegeven over de bouw van de 28 woningen die in totaal zijn gepland. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 start met de bouw van 12 woningen en vervolgens komt daar fase twee achteraan met de resterende 16 woningen. De verwachting is dat het geheel in 2026 kan worden afgerond.

Vertraging:
Waar eerder werd aangekondigd om de Website dit voorjaar al te openen is er enige vertraging opgelopen in het afwerken van de te lopen procedure, onze excuses daarvoor.    

Procedure Bestemmingsplan en overige stappen:
De Gemeente werkt nog aan de start van de formele procedure van het Bestemmingsplan en zodra dit afkomt zal de Gemeente dit kenbaar maken via haar kanalen. Dit zal ook via deze Website bekend gemaakt worden. Het gehele plan zal dan volgens richtlijnen ter inzage worden gelegd. Na goedkeuring van het gehele plan wordt door PBO in samenwerking met Bouwbedrijf Bessels een informatieavond belegd in de Wilpermolen waarbij ook uitleg wordt gegeven over de procedure. Wij zijn blij met deze ontwikkeling en voor meer informatie verwijzen we graag naar de Website: www.dehogeenk.nl    

Bestuur PBO e.o.   &    Bouwbedrijf Bessels

Site Nieuwbouw "De Hoge Enk" loopt vertraging op

Kijk in Posterenk Special.  
Vorige week is de KijkinPosterenk Special uitgekomen. In deze special is de woningbouw uitgelegd. Na het paasweekend zou hiervoor een speciale website online www.dehogeenk.nl komen. Deze heeft helaas vertraging opgelopen. Zodra deze onAir is melden wij dit uiteraard zo snel mogelijk oa via FB Kijk in Posterenk.

lees de uitgegeven special” hierover via deze link

Woningbouwplannen concreter

Woningbouwplannen Posterenk concreter, 1-11-2020 

Bestuur PBO had onlangs een gesprek met Jeroen Bessels van Bessels Bouw over de vorderingen rondom het woningbouwproject Postakker 2. Bessels gaf aan dat er een akkoord is met de Gemeente Voorst over de programmering, verkaveling en fasering van het project waarin de komende jaren in totaal 28 woningen worden gebouwd. Nu hierover consensus is, kan worden gewerkt aan de opmaak van de verdere procedure van het bestemmingsplan. Zodra deze af is kan dit ter visie worden gelegd voor geïnteresseerden en bewoners van Posterenk. 

Bij een voorspoedige afhandeling kan in de tweede helft 2021 gestart worden met de eerste bouwfase van 12 woningen. 

Bestuur PBO is blij dat er nu sprake is van concrete voortgang en denkt daarbij vooral aan diegene die in de Enquête van 2017 hebben aangegeven graag in Posterenk te willen wonen. Voor PBO is de communicatie rondom dit project extra belangrijk en Corona maakt een te plannen informatiebijeenkomst onmogelijk.

PBO is blij te vernemen dat Bessels werkt aan de ontwikkeling van een speciale website waarin meer informatie kan worden gegeven over de programmering, verkaveling, fasering en prijsstelling, dit tevens voorzien van mooie overzichtsbeelden.

De verwachting is dat eind november deze Website kan worden geopend. We hopen en verwachten dan ook meer te kunnen zeggen over het verdere tijdpad en de invulling van stappen zoals het kunnen verkrijgen van nadere informatie tot en met natuurlijk de uiteindelijke toewijzing van de woningen. Wij houden en brengen u op de hoogte tzt. 

Nieuwbouw Postakker 2

In de eerste helft van 2019 is door de gemeente Voorst het principe besluit genomen om onder voorwaarden haar medewerking te verlenen aan het woningbouwplan Postakker 2 in Posterenk. Betrokken partijen zijn in een ver gevorderd stadium om aan deze gestelde voorwaarden vorm te geven. 

Betrokken partijen zullen de bewoners van Posterenk op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Het woningbouwplan in Posterenk heeft betrekking op de locatie van aannemingsbedrijf Bessels aan de Enkweg en gaat uit van 26 woningen. Verwachting is dat Bessels verhuist. Bessels en Nikkels Bouwbedrijf trekken in dit plan samen op.

Tot 2025 volstaat de bouw van tien à vijftien woningen, zo heeft onderzoek aangetoond.  Als daarna de behoefte aan meer woningen aantoonbaar is, kunnen die in fase twee worden gebouwd. Posterenk heeft vooral behoefte aan tussen- en hoekwoningen en twee-onder-een-kappers.

De Initiatiefnemers van de plannen in Wilp en Posterenk gaan nu met de gemeente werken aan een gedetailleerd inrichtings- en beeldkwaliteitsplan. Die kunnen mede als basis dienen voor een nieuw bestemmingsplan.

.

Woningbouwplannen concreter

Woningbouwplannen Posterenk concreter, 1-11-2020 

Bestuur PBO had onlangs een gesprek met Jeroen Bessels van Bessels Bouw over de vorderingen rondom het woningbouwproject Postakker 2. Bessels gaf aan dat er een akkoord is met de Gemeente Voorst over de programmering, verkaveling en fasering van het project waarin de komende jaren in totaal 28 woningen worden gebouwd. Nu hierover consensus is, kan worden gewerkt aan de opmaak van de verdere procedure van het bestemmingsplan. Zodra deze af is kan dit ter visie worden gelegd voor geïnteresseerden en bewoners van Posterenk. 

Bij een voorspoedige afhandeling kan in de tweede helft 2021 gestart worden met de eerste bouwfase van 12 woningen. 

Bestuur PBO is blij dat er nu sprake is van concrete voortgang en denkt daarbij vooral aan diegene die in de Enquête van 2017 hebben aangegeven graag in Posterenk te willen wonen. Voor PBO is de communicatie rondom dit project extra belangrijk en Corona maakt een te plannen informatiebijeenkomst onmogelijk.

PBO is blij te vernemen dat Bessels werkt aan de ontwikkeling van een speciale website waarin meer informatie kan worden gegeven over de programmering, verkaveling, fasering en prijsstelling, dit tevens voorzien van mooie overzichtsbeelden.

De verwachting is dat eind november deze Website kan worden geopend. We hopen en verwachten dan ook meer te kunnen zeggen over het verdere tijdpad en de invulling van stappen zoals het kunnen verkrijgen van nadere informatie tot en met natuurlijk de uiteindelijke toewijzing van de woningen. Wij houden en brengen u op de hoogte tzt. 

Nieuwbouw Postakker 2

In de eerste helft van 2019 is door de gemeente Voorst het principe besluit genomen om onder voorwaarden haar medewerking te verlenen aan het woningbouwplan Postakker 2 in Posterenk. Betrokken partijen zijn in een ver gevorderd stadium om aan deze gestelde voorwaarden vorm te geven. 

Betrokken partijen zullen de bewoners van Posterenk op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Het woningbouwplan in Posterenk heeft betrekking op de locatie van aannemingsbedrijf Bessels aan de Enkweg en gaat uit van 26 woningen. Verwachting is dat Bessels verhuist. Bessels en Nikkels Bouwbedrijf trekken in dit plan samen op.

Tot 2025 volstaat de bouw van tien à vijftien woningen, zo heeft onderzoek aangetoond.  Als daarna de behoefte aan meer woningen aantoonbaar is, kunnen die in fase twee worden gebouwd. Posterenk heeft vooral behoefte aan tussen- en hoekwoningen en twee-onder-een-kappers.

De Initiatiefnemers van de plannen in Wilp en Posterenk gaan nu met de gemeente werken aan een gedetailleerd inrichtings- en beeldkwaliteitsplan. Die kunnen mede als basis dienen voor een nieuw bestemmingsplan.

.